درخواست مشاوره رایگان و دریافت نمونه فایل‌های کلاس

| به مناسبت فصل تابستان

جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ساختار جملات در زبان انگلیسی

خواندن این مطلب

10 دقیقه

زمان میبرد!

ساختار جملات در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی پر  از جمله ‌های متفاوت  است. ساده ‌ترین ساختار جملات در زبان انگلیسی با فاعل، فعل و مفعول ساخته می ‌شوند، اما جملاتی وجود دارند که از ساختار های پیچیده ای ساخته شده اند. همان طور که می دانید در زبان انگلیسی مانند زبان های دیگر مهم ترین رکن، دستور زبان یا همان Grammar است. آموزش گرامر انگلیسی همان شیوه شکل بندی گفتار و نوشتار است. دوره های آموزش زبان در خصوص ساختار جملات در زبان انگلیسی و اجزای کلام و کاربرد آن‌ها وجود دارند که می توانید در این کلاس ها شرکت و به یادگیری بپردازید. در مقاله به صورت واضح  و ساده به تشریح ساختار جملات در زبان انگلیسی می پردازیم.

به طور کلی ساختار جملات در زبان انگلیسی به 8 قسمت تقسیم می شود:

 1. اسم (noun)
 2. ضمیر (pronoun)
 3. فعل (verb)
 4. صفت(adjective)
 5. قید(adverb)
 6. حرف اضافه(preposition)
 7. حرف ربط(conjunction)
 8. حرف ندا(interjection)

حال در ادامه هر کدام از این ساختار را توضیح خواهیم داد و برای هر کدام مثال هایی می آوریم.

اسم (noun)

از اسم برای نشان دادن شخص، اشیا و مکان به کار می برند. اسم نیز به دو قسمت تقسیم می شود:

 • اسم خاص: به اسمی گفته می شود که مکان ها، اشخاص و اشیاء را مشخص می کند. حرف اول اسامی خاص در جمله به صورت بزرگ نوشته می شود. مثال(London)
 • اسم عام: به اسمی گفته می شود که نا معلوم و نا مشخص است.  مثال(city)

ضمیر (pronoun)

در ساختار جملات در زبان انگلیسی 3 نوع ضمیر وجود دارد. ضمایر معمولا جایگزین اسم می شوند:

 • ضمیر مالکیت: (mine, yours, his, hers, heirs, its)
 • ضمیر شخصی: (I, you, he, she, we, they, it)
 • ضمیر اشاره: (these, those, this, that)

فعل (verb)

مهم ترین قسمت در همه ی ساختار جملات در زبان انگلیسی فعل است. فعل در واقع به تنهایی یک جمله کامل می باشد. فعل در ساختار جملات زبان انگلیسی دارای انواع مختلفی می باشد. شامل:

 • افعال بی قاعده: این افعال برای به کار برده شدن در 3 زمان مختلف، از الگوی خاصی پیروی نمی کنند و برای یادگیری این افعال باید آن ها حفظ و تمرین کنید. مثال (فعل run بدون الگو مشخص در گذشته به شکل ran می آید یا فعل say که در گذشته به شکل said می آید)
 • افعال با قاعده: به افعالی گفته می شود که در زمان های مختلف (گذشته، حال و آینده) به کار می روند. مثال(فعل ساده ای مانند walk برای این که در زمان آینده بیان شود قبل آن will یا going to می آید و همین طور با اضافه کردن –ed به ادامه ی فعا=ل آن را در زمان گذشته بیان کنیم.)

صفت(adjective)

هنگامی که در ساختار جملات در زبان انگلیسی قصد توضیح کلمه ای را داشته باشید از صفت استفاده می کنید.

قید(adverb)

هنگامی که قصد توضیح فعل، صفت و یا قید های دیگر را داشته باشیم از قید استفاده می کنیم.

حرف اضافه(preposition)

از حروف اضافه در ساختار جملات در زبان انگلیسی برای توضیح دادن زمان و مکان استفاده می شود.

حرف ربط(conjunction)

از حروف ربط برای اتصال چند جمله به یک دیگر استفاده می شود.

حرف ندا(interjection)

برای بیان احساسات خود در جملاتاز حروف ندا استفاده می شود.

تعریف جمله واره در زبان انگلیسی

 قبل از این که به سراغ انواع ساختار جملات در زبان انگلیسی بپردازیم باید با تعریف جمله واره در زبان انگلیسی آشنا شوید. جمله واره گروهی از کلمات است که جمله واره بخشی از یک جمله است که فعل و فاعل دارد. این تعریف دو ویژگی مهم دارد:

اول این که جمله واره را نمی توان یک جمله کامل در نظر گرفت  و دومین ویژگی این است که حتما باید فعل و فاعل داشته باشد .

 • فعل: که همراه با فاعل در جمله آمده است و بدون آن جمله واره معنایی ندارد.
 • فاعل که تاکید جمله واره بر روی آن است و می تواند شخص یا چیزی باشد که کاری را انجام می دهد.

به مثال زیر توجه کنید:

The lecture finished at 3 p.m.

سخرانی ساعت 3 بعد از ظهر تمام شد.

New Zealand is in the south pacific.

نیوزلند در جنوب اقیانوس آرام است.

دو نوع جمله واره نیز داریم:

 • جمله واره مستقل: جمله ‌واره مستقل، نیازی به جمله  ‌واره دیگری ندارد و به‌تنهایی مفهوم را به طور کامل منتقل می ‌کند.
 • جمله واره وابسته: جمله ‌واره وابسته، فکر یا عقیده کاملی را بیان نمی‌ کند و باید در کنار جمله ‌واره مستقل قرار بگیرد تا مفهوم را به طور کامل منتقل کند.

انواع ساختار جملات در زبان انگلیسی

طبق جایگاه و نقش بند، ساختار جمله را می توان به 4 قسمت تقسیم بندی کرد که در ادامه مقاله به آن ها خواهیم پرداخت:

 1. ساختار جمله ساده
 2. ساختار جمله مرکب
 3. ساختار جمله پیچیده
 4. ساختار جمله پیچیده – مرکب

ساختار جمله ساده

جمله های ساده simple sentences  در زبان انگلیسی جمله های مستقل دارای یک فاعل و یک فعل و در بعضی موارد داری مفول و قید نیز هستند که مفهوم کاملی را منتقل می کنند. قاعده کلی ساختار این جملات به صورت زیر است و به مثال های زیر توجه کنید:

فاعل + فعل قابل صرف

I don’t like pasta.

من پاستا دوست ندارم.

I’m talking to my friend.

دارم با دوستم صحبت می کنم.

He is very tired.

او خیلی خسته است.

I don’t want to talk to you right now.

نمی خواهم الان با تو صحبت کنم.

ساختار جمله مرکب

جملات مرکب compound sentences تشکیل شده از دو جمله  مستقل هستند که با یک حرف ربط یا نقطه ویرگول به یک دیگر مرتبط شده اند. حروف ربط هم پایه کلماتی رایج برای ارتباط این جملات به هم هستند: nor، or، but، and، yet، so و for. نکته ای که باید در این جا به آن توجه شود این است که از آن جا که دو بندی که در این ساختار به کار برده می شوند، مستقل هستند، حتی به صورت جداگانه هم معنا می دهند. به ترکیب نحوی این ساختار و مثال های زیر توجه کنید:

بند مستقل + حروف ربط هم پایه ساز + بند مستقل

I like apples, and he likes orange.

من سیب دوست دارم و او پرتقال دوست دارد.

He is a doctor, and I am a engineer.

او یک دکتر است و من یک مهندس هستم.

I don’t want to go to the party, but Mary wants to go.

من نمی خواهم به پارتی بروم، ولی ماری می خواهد برود.

She was really hungry, so she made some pasta for herself.

ائ حیلی گرسنه بود، پس برای خودش کمی پاستا درست کرد.

برای درک بهتر جمله اول را برای شما زبان آموزان نوضیح می دهیم:

 • I like apples = بند مستقل
 • ·        (,) = ویرگول
 • And =حروف ربط
 • I am an engineer = بند مستقل

ساختار جمله پیچیده

جمله های پیچیده complex sentences  از یک جمله مستقل و یک جمله وابسته تشکیل شده اند.

 • به یاد داشته باشید که این بند با این که فعل و فاعل دارد اما ممکن است معنای کاملی نداشته باشد. پس یک بند وابسته برای این که مفهوم کاملی داشته باشد به یک بند مستقل هم نیاز دارد.
 • یک بند وابسته شامل حرف ربط وابسته ساز یا ضمیر موصولی است.

به قواعد و مثال های زیر توجه کنید:

بند مستقل + بند مستقل وابسته

Mary waited for her friend, as she was too late.

ماری منتظر دوستش ماند زیرا او خیلی دیر کرده بود.

I think she is a bit under the weather today.

فکر کنم امروز کمی ناخوش احوال هستم.

I was really happy when I saw him.

وقتی دیدمش خیلی خوش حال بودم.

Mary missed the flight because she fell sick suddenly.

ماری از پرواز جا ماند زیرا ناگهان مریض شد.

برای درک بهتر مثال اول را چک می کنیم:

 • Mary waited for her friend = بند مستقل
 • as she was too late = بند وابسته

ساختار جمله پیچیده – مرکب

جمله های مرکب – پیچیده compound-complex sentences  از دست کم دو جمله مستقل و حداقل یک جمله واره وابسته تشکیل شده اند. این بند ها با حروف ربط هم پایه ساز به  هم متصل می شوند.

به قواعد و مثال های زیر توجه کنید:

بند مستقل + بند وابسته + حرف ربط + بند مستقل

Mary doesn’t like the sea because she doesn’t about swimming. so she visits the mountains.

ماری دریا را دوست ندارد زیرا او شنا بلد نیست. بنابراین او به کوهستان می رود.

We were late because we were waiting for Todd and we finally left when he got there.

ما دیر کردیم چون منتظر تاد بودیم و بالاخره وقتی که او رسید توانستیم برویم.

She got an important call so she went out to talk, but she will be back soon.

او تماسی مهم دریافت کرد به همین دلیل رفت بیرون ولی زود بر می گردد.

The royal Bengal tiger started roaring, so the people ran away and nobody couldn’t take picture.

ببر بنگال سلطنتی شروع به غرش کرد، به همین دلیل مردم فرار کردند و هیچ کس نتوانست عکس بگیرد.

برای درک بهتر به مثال اول می پردازیم:

 • Mary doesn’t like the sea = بند مستقل
 • because she doesn’t about swimming = بند وابسته
 • so she visits the mountains. = بند مستقل

حروف تعریف در ساختار جملات در زبان انگلیسی

در ساختار جملات زبان انگلیسی 3 حرف تعریف وجود دارد. این 3 حرف شامل a, an, the  می باشد.

حروف a, an : به این حروف اسم نکره گفته می شود. از این حروف برای اشاره به کسی و یا چیزی استفاده می شود که در جمله تا به حال به آن اشاره نشده است. باید دقت داشته باشید که حرف a قبل از حروف بی صدا و حرف an قبل از حروف صدا دار مورد استفاده قرار می گیرد. حرف the : به این حروف اسم معرفه گفته می شود. این حرف زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که در جمله قبلا به کسی و یا چیزی اشاره شده باشد. این حروف تعریف را نیز می توانید به صورت خودآموز زبان یاد بگیرید.

سخن آخر

در این مقاله با ساختار جملات در زبان انگلیسی آشنا شدیم و به کمک مثال های کاربردی انواع جمله و کاربرد های آن ها را توضیح اده ایم با خواندن این آموزش گرامر زبان انگلیسی می توانید یک جمله کامل را بگویید یا بنویسید.

درباره نویسنــده
نظرات کاربـــران
فاقد دیدگاه
دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.
ثبت دیدگاه

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن