Category: آزمون تعیین سطح

  • آزمون تعیین سطح و نحوه برگزاری آن

    آزمون تعیین سطح و نحوه برگزاری آن

    برای شرکت در یک کلاس برای یادگیری زبان انگلیسی قدم اول این است که شما در آزمون تعیین سطح زبان انگلیسی شرکت کنید. آزمون تعیین سطح از این جهت مهم است که زبان آموزان در کلاس باید از یک از یک سطح یا از یک دانش زبانی یکسان برخوردار باشند. برای مثال اگر دانش زبانی […]