درخواست مشاوره رایگان و دریافت نمونه فایل‌های کلاس

| به مناسبت فصل تابستان

جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

قوانین بزرگ نویسی در زبان انگلیسی

خواندن این مطلب

7 دقیقه

زمان میبرد!

قوانین بزرگ نویسی در زبان انگلیسی

بزرگ نویسی در زبان انگلیسی به معنی نوشتن اولین حرف کلمه با حروف بزرگ میباشد اما برای رعایت کردن این اصل باید با قوانین مربوط به بزرگ نویسی در زبان انگلیسی آشنا شویم زیرا یکی از نشانه‌ های تسلط افراد به زبان انگلیسی این است که هر فردی بتواند در نوشتن متن ها و قوانین بزرگ نویسی را رعایت کند. هنگام نوشتن متن یا نامه های انگلیسی برای افراد پیش آمده که آن را به حروف کوچک بنویسند یا بزرگ و چه زمانی و در کجای جمله از حروف بزرگ استفاده‌ کنند. نوشتن به حروف بزرگ به این معنا می باشد که حرف اول کلمه ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی در جمله بزرگ نوشته شود. برای مثال حرف نام افراد همواره با حروف بزرگ نوشته می شود و یا حرف اول روزهای هفته که با کلمات بزرگ نوشته میشوند وقتی فردی قوانین بزرگ نویسی در زبان انگلیسی را فرا می گیرد می تواند موقع نوشتن از سطح بالاتری برخوردار گردد و نشان دهد که میزان تسلط او بر زبان انگلیسی خیلی زیاد است.

اهمیت بزرگ نویسی در زبان انگلیسی

ممکن است برای برخی از افراد این سوال پیش بیاید که ضرورت بزرگ نویسی در زبان انگلیسی برای چیست؟ در واقع باید گفت این کار هدف بزرگی در پی دارد که به شرح زیر است: ۱ نوشتن با حروف بزرگ به خواننده گوشزد می کند که جمله جدید آغاز شده است. ۲ نوشتن با حروف بزرگ نشان دهنده اهمیت کلمه های جمله یا مقاله است. ۳ نوشتن با حروف بزرگ برای تاکید بر اسامی خاص و القاب رسمی به کار می‌ شوند.

قواعد بزرگ نویسی در زبان انگلیسی

زبان انگلیسی قواعد و قوانین مخصوص به خود را دارد که با رعایت کردن آنها تسلط فرد نسبت به زبان انگلیسی آشکار می‌شود یکی از نکته های مهم در رابطه با نگارش مسئله بزرگ نویسی در زبان انگلیسی است. بسیاری از افراد بر این باور هستند که هر کلمه ای که در آغاز جمله قرار می گیرد باید با حروف بزرگ نوشته شود اما باید به این مسئله توجه داشته و باید بزرگ نویسی تنها به این موضوع ختم می‌شود در واقع در بعضی از مواقع برخی کلمات را باید با حروف بزرگ نوشته اگر در اول و آخر یا وسط جمله باشند برای اینکه بزرگ نویسی در انگلیسی آشنا شویم باید در این باره تمرین داشته باشیم. بزرگ نویسی همانند گرامر درس زبان انگلیسی مورد اهمیت است و این موضوع در نوشتن نامه های رسمی اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند بنابراین باید با قواعد آن آشنا باشیم.

چه زمانی از حروف بزرگ در انگلیسی استفاده کنیم؟

مهمترین اصل در بزرگ نویسی این است که ابتدای جمله با حروف بزرگ آغاز شود و وقتی جمله پایان می پذیرد و جمله دیگری آغاز می شود جمله دیگر نیز کلمه ای که در اول آن قرار می گیرد باید با حروف بزرگ شود و در این مسئله هیچ استثنایی وجود ندارد بنابراین هدف قواعد بزرگ نویسی فقط نوشتن ابتدایی کلمات با حروف بزرگ است علاوه بر این موضوع بزرگ نویسی انگلیسی برای نوشتن متن های انگلیسی، نوشتن نامه نیز مورد توجه است. در مواقعی که از حروف بزرگ و برای نوشتن استفاده میکنیم به شرح زیر است:

  • برای اسامی خاص
  • صفت های خاص
  • ضمیر فاعلی
  • عنوان کتاب یا فیلم
  • نقل قول
  • القاب خانوادگی
  • القاب و سمت ها
  • سر واژه ها
  • روزهای ماه و ایام هفته
  • در انتهای نامه ها

قواعد بزرگ نویسی برای اسم و صفت های خاص

یکی از خانواده بزرگ نویسی در انگلیسی اسم های خاص می باشند مانند: اسم شخص، مکان و شی با حروف بزرگ نوشته میشوند. صفت هایی که از اسم های خاص مشتق می شوند نیز با حروف بزرگ نوشته میشوند مهمترین دلیل برای بزرگ نویسی حروف اسم های خاص جلب کردن توجه خواننده به آن کلمه می باشد که ممکن است شامل گروهی از افراد مکان  باشد. به عنوان مثال اگر می‌خواهیم درباره دریاچه ای در وسط حومه شهر صحبت کنیم می توانیم آن را با عبارت A lake in tle middle of the country توصیف کنیم اگر می خواهیم به جزئیات اشاره کنیم یا به دریاچه خاصی اشاره کنیم اسم ان دریاچه را به کار میبریم و آن را از سایر دریاچه ها جدا می سازد بنابراین وقتی میخواهیم مثل خود آن را مخاطب قرار دهیم باید ابتدای آن را با حروف بزرگ بنویسیم مانند: نام مدارس و دانشگاه‌ ها و اسم خیابان ها و اسم های خاصی که اسم ها را توصیف می‌کنند می‌تواند در دسته صفات خاص نیز قرار بگیرند. صفت خاص که قالبا صفت هایی هستند که بر پایه اسم مکان هستند و صفت هایی که از اسم مشتق شده‌اند و صفت هایی که برای ادیان به کار برده می‌شوند.

قواعد بزرگ نویسی  برای ضمیر

ضمایر انگلیسی اگر در ابتدای جمله قرار بگیرند با حروف بزرگ نوشته می شوند اما در مورد ضمیر فاعلی بر خلاف ضمایر مفعولی (I )همراه باید با حروف بزرگ نوشته شود و فرقی نمیکند که در کجای جمله قرار می گیرد مانند شما را نمیدانم اما من صبر می کنم تا حراج شود.

Idon’t know about you but would wait for it to go an sale  

قواعد بزرگ نویسی برای عنوان کتاب و فیلم

کتاب، فیلم، شعر و سایر آثار هنری اغلب با حروف بزرگ نوشته میشوند. بزرگ نویسی این کلمات دستور العمل خاصی دلرد و به این معنی نیست که حروف تک تک کلمه ها بزرگ نوشته میشود. بزرگ نویسی در کتاب ها و فیلم ها باید طوری باشد که هر یک از آنها در دسته های مخصوص قرار بگیرند که در این صورت با حروف بزرگ نوشته میشوند  مانند: حروف تعریف، حروف ربط و حروف اضافه با ۳ یا کمتر از ۳ حرف مانند : the class

قواعد بزرگ نویسی در نقل قول

نقل قول شامل جمله هایی است که از جانب شخص دیگری مطرح می‌شود. در واقع وقتی ما سخن فرد یا افرادی را برای کسی بازگو میکنیم آن را نقل می کنیم. نقل قول به دو دسته تقسیم می شود: مستقیم و غیرمستقیم. وقتی جمله شخص دیگری را بازگو میکنیم در واقع از نقل قول مستقیم استفاده کردیم در این حالت جمله در داخل گیومه قرار می‌گیرد و کلمه اول با حروف بزرگ نوشته می‌شود و اگر جمله داخل گیومه باشد و جمله کامل باشد می توانیم حرف اول کلمه ابتدای جمله را بزرگ بنویسیم و اگر عبارتی باشد که به جمله های بلند تبدیل شده نیازی به بزرگ نویسی نیست مانند:

The vaiter said《 my manager will be here shortly 》but be never came پیشخدمت گفت مدیر به زودی اینجا خواهد بود اما هیچ وقت نیامد.

قواعد بزرگ نویسی برای القاب و سمت ها

وقتی القاب و عناوین قبل از اسم افراد قرار بگیرند با حروف بزرگ نوشته می شوند مگر اینکه عنوان با علامت ویرگول مشخص شود. بسیاری از نویسندگان آمریکایی چنین چیزی را در مورد قواعد بزرگ نویسی نمی‌پذیرند و می‌گویند که انسان ها در هر پست و جایگاهی با هم برابرند نه تنها حرف اول نام و نام خانوادگی افراد با حروف بزرگ نوشته میشود بلکه لقب آنها نیز با حروف بزرگ نوشته میشود در مجموع اگر عنوان یا لقب قبل از اسم شخص بیاید اول آن را با حروف بزرگ می نویسیم.

قواعد بزرگ نویسی برای القاب خانوادگی

وقتی از القاب خانوادگی استفاده میکنیم مانند uncle اگر به عنوان اسم عام مورد استفاده قرار بگیرد اولین حرف آن ها بزرگ نوشته نمی شود اما اگر به عنوان لقب قرار بگیرند و یا بخواهیم شخص خاصی را مخاطب قرار دهیم طبق قوانین بزرگ نویسی حرف اول آن را با حروف بزرگ بنویسیم.

قواعد بزرگ نویسی برای سر واژه ها

سرواژه ها اولین حروف هر کلمه هستند که در کنار هم قرار می گیرند و کلمه جدیدی را می سازند سرواژه ها اغلب به صورت مجزا هستند اما نمی توانیم آنها را به صورتFifa بنویسیم وقتی اسم افراد به صورت سرواژه نوشته می شود همواره با حروف بزرگ نوشته می شوند.

قواعد بزرگ نویسی درباره روزها و ماه‌ها و تعطیلات

در تقویم ها اول هر کلمه با حروف بزرگ نوشته میشود به علاوه تعطیلات رسمی نیز در هر جای جمله اگر قرار بگیرد نیز به حروف بزرگ نوشته میشوند. برای نوشتن نامه باید مقدمه و بدنه و نتیجه گیری داشته باشیم و در انتهای نامه نیز بخشی به نام closing وجود دارد که با نوشتن عبارت هایی مانند Truly و نام خود به آن خاتمه می دهیم. اولین حرف از حروف جمله آخر نامه باید با حروف بزرگ نوشته شود همچنین نام نویسنده نامه نیز که در دسته اسامی خاص قرار دارد باید با حروف بزرگ نوشته شود.

 چه زمانی باید از حروف بزرگ انگلیسی استفاده نکنیم؟

در یادگیری زبان انگلیسی بعد از دو نقطه، نقطه ویرگول ویرگول از حروف بزرگ استفاده نمیکنیم همچنین اسم فصل ها در انگلیسی نیز به صورت بزرگ نوشته نمی شوند. برای آدرس دادن و نوشتن جهت ها نیز در انگلیسی از حروف بزرگ استفاده نمی شود مگر در مواردی که به مسیر بخصوصی اشاره شود. اسامی عام در انگلیسی با حروف بزرگ نوشته نمی شوند این قانون برای اسم هایی که بعد از صفت های خاص می آیند نیز صدق میکند یا موضوعات آکادمیک نیز نیازی به بزرگ نویسی ندارند. این قانون برای موضوعاتی که مردم در مورد آن مشغول مطالعه هستند نیز صدق می‌کند مانند ریاضی، زبان، جشن تولد و سالگرد ازدواج نیز نیازی به بزرگ نویسی ندارند.

درباره نویسنــده
نظرات کاربـــران
فاقد دیدگاه
دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.
ثبت دیدگاه

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن