درخواست مشاوره رایگان و دریافت نمونه فایل‌های کلاس

| به مناسبت فصل تابستان

جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

حروف ربط در زبان انگلیسی

خواندن این مطلب

8 دقیقه

زمان میبرد!

حروف ربط در زبان انگلیسی

حروف ربط در زبان انگلیسی کاربرد زیادی دارند و یادگیری و آشنایی با آن ها برای زبان آموزان جهت تسلط بر گرامر انگلیسی لازم و ضروری می باشد. شما برای این که بتوانید زبان انگلیسی را خوب یاد بگیرید و بتوانید روان صحبت کنید، ابتدا باید دستور زبان  و گرامر آن را خوب یاد بگیرید. یکی از مطالب مهم و کاربردی در گرامر زبان انگلیسی، قواعد مربوط به حروف ربط می باشد. در واقع حروف ربط در روانی گفتار و رسایی مکالمات  نقش زیادی دارند. در اینجا ما تعریف حروف ربط  و اهمیت آن و همچنین انواع و دسته بندی های آن را برای تان توضیح خواهیم داد. مطالب و قواعد مربوط به حروف ربط در زبان انگلیسی نکات زیادی دارد که باید در کاربرد و استفاده از آن ها توجه زیادی کنید.

تعریف حروف ربط (Conjunction)

در واقع حروف ربط در زبان انگلیسی همانگونه که از اسم شان پیدا است برای وصل کردن جملات به هم، به کار گرفته می شوند. یا به عبارتی جملات کوتاه را به هم وصل می کنند و آن ها را به جملات بلند تر مبدل خواهند کرد. در واقع زمانی که شما می خواهید برای بیان موضوعی چند جمله کوتاه را  پشت سر هم بگویید، حروف ربط این امکان را به شما می دهند که به جای این تعداد جمله کوتاه، همه ی آن ها را در قالب ساختار جمله پیچیده کنار هم بیاورید. به مثال زیر توجه نمایید.

I love eating. I don’t like to cook :

من غذا خوردن را دوست دارم. من از آشپزی کردن خوشم نمی آید.

حال این جمله را با استفاده از حروف ربط تصحیح می کنیم.

I love eating but I don’t like to cook:

من غذا خوردن را دوست دارم اما از آشپزی کردن خوشم نمی آید. کلمه but  در مثال بالا یک نوع حرف ربط می باشد که با استفاده از آن توانستیم به راحتی دو جمله را به هم متصل کنیم و در واقع با این کار جمله ما روان تر شد.

کاربرد اصلی حروف ربط

در کل حروف ربط در زبان انگلیسی دو کاربرد کلی و مهم دارند. کاربرد اول حروف ربط در انگلیسی،  وصل کردن دو جمله واره مستقل (independent clause ) می باشد. به عنوان مثال:

I went swimming although it was cold.

من شنا کردم، اما سرد بود.

در اینجا دو جمله واره I went swimming و  it was cold به وسیله حرف ربط although به هم وصل گردیده اند.

نوع دوم از حروف ربط برای اتصال دو بخش از یک جمله استفاده می شوند که گرامر یکسانی دارند. این دو جزء که به وسیله حرف ربط به هم متصل می شوند می توانند کلمه (single word) و یا جمله واره ( clause) باشند. به مثال زیر توجه نمایید:

Jack and Jill went up the hill.

جک و جیل از تپه بالا رفتند. در این جمله and به عنوان حرف ربط دو اسم جک و جیل را به هم متصل نموده است.

انواع حروف ربط در زبان انگلیسی

در واقع در زبان انگلیسی حروف ربط به سه دسته مهم تقسیم بندی می شوند که به شرح زیر می باشد.

  1. حروف ربط هم پایه یا Coordinating Conjunctions
  2. حروف ربط دوتایی یا Correlative Conjunctions
  3. حروف ربط وابسته یا Subordinating Conjunctions

درادامه به معرفی هر یک از این انواع حروف ربط خواهیم پرداخت.

حروف ربط هم پایه یا Coordinating Conjunctions

یکی از انواع  حروف ربط در انگلیسی حروف ربط هم پایه می باشد که کلمه، جمله واره و جمله واره های مستقل را به هم متصل می نماید. نکته ای که در این دسته وجود دارد این است که باید هر دو جزء به طور جداگانه معنا دار باشند.  حروف ربط هم پایه خود نیز انواعی دارد و از مهم ترین آن ها می توان for, and, or, nor, but, so, yet را نام برد. به مثال های زیر توجه کنید.

I was very sick. I still went to school.

من خیلی مریض بودم. من هنوز به مدرسه می رفتم.

I was very sick but I still went to school.

من خیلی مریض بودم اما هنوز به مدرسه می رفتم. *نکته: به جز حروف ربط or و nor، باقی حروف ربط هم پایه را می توان از جمله حذف نمود و به جای  آن ها نقطه، دو نقطه و یا ویرگول بگذاریم.

حروف ربط دوتایی یا Correlative Conjunctions

یکی دیگر از انواع حروف ربط در زبان انگلیسی حروف ربط دوتایی، جفتی یا زوجی می باشد. این حروف ربط همیشه به صورت جفت و جدا از هم می آیند. به عبارتی این دو حروف، جمله ای را به جمله ای دیگر وصل می کنند که دارای ساختار های موازی باشند. به عنوان مثال اگر در جمله ای بعد از حرف ربط both  اسم آمده باشد، بعد از and نیز باید اسم بیاید. مانند:

Both Mike and Max went to the party.

هم مایک و هم مکس هر دو به مهمانی رفتند.

این دسته از حروف ربط  نیز خود انواع مختلفی دارد که رایج ترین آن ها را عبارتند از:

Either … or: یا… یا

Not only … but (also)  : نه تنها … بلکه

Nether … and: هم این، هم آن

Whether …. Or: چه این، چه آن

As … as: مثل … مثل

Marry will eat either vegetables or fruits for lunch.

 ماری برای ناهار یا سبزیجات می خورد و یا میوه.

I like neither coffee nor milk.

 من نه قهوه دوست دارم نه شیر.

I didn’t know whether you’d want milk or cream , so I grabbed both.

من نمی دانستم که شما شیر می خواهید یا خامه،  بنابراین من هر دوی آن ها را برداشتم.

حروف ربط وابسته یا Subordinating Conjunctions

یکی دیگر از کاربرد حروف ربط  در زبان انگلیسی،  برای متصل کردن جملات پیچیده ای که حداقل دو بند دارند می باشد و در این موارد از حروف ربط وابسته استفاده می شود. در واقع این حروف ربط جمله واره های وابسته  را به جمله واره های مستقل متصل می کنند. یا به عبارتی این حروف ربط وابسته  دو قسمت جمله، یکی اصلی (مستقل) و دیگری فرعی (وابسته) را به مرتبط می کنند. حروف ربط وابسته  در جملات دو نقش دارند. یکی این است که میزان اهمیت بخش مستقل را نشان می دهد. در این موارد اهمیت بند فرعی کمتر می باشد. مورد دوم این است که حروف ربط باعث می شوند دو مفهوم متفاوتی که در دو جمله داریم، در یک جمله منتقل شود.  این حروف به طور کلی  برای نشان دادن مواردی همچون  زمان، مکان، دلیل، تقابل، تشابه و همچنین شرط به کار برده می شوند. حروف ربط وابسته انواع زیادی در زبان انگلیسی دارند.  از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

Where: جایی که

Unless: مگر اینکه

Although: اگر چه، اما

When: وقتی که

While: در حالی که

Before: قبل از اینکه

After: بعد از اینکه

Until: تا اینکه، تا وقتی که

Since: از موقع

به غیر از این ها، موارد دیگری مانند because, as, how, why, while… نیز وجود دارند.

نکات مهم

*زمانی که در جمله بند فرعی جلوتر بیاید آن را با ویرگول از بند اصلی جدا می کنیم.

When she arrived, she immediately took off her wet boots.

وقتی او رسید، بلافاصله چکمه های خیسش را درآورد.

*زمانی که حروف ربط وابسته در ابتدای جمله به صورت جمله واره قیدی بیایند، آن را با یک ویرگول از جمله واره مستقل جدا می کنیم. اما اگر این جمله واره قیدی در وسط جمله بیاید نیازی به ویرگول نمی باشد. مانند:

If you come to Paris, I can show you many places.

 اگر به پاریس بیایی، می توانم مکان های زیادی را نشانت بدهم.

Ask her to say goodbye before she leaves.

قبل از آنکه برود، از او بخواهید خداحافظی کند.

اشتباهات رایج در کاربرد حروف ربط

نکته ای که باید در یادگیری زبان انگلیسی به ویژه در مبحث گرامر آن وجود دارد اشتباهات رایجی که بعضا ناخواسته انجام می شود. که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

  • مهم ترین اشتباه رایجی که در مبحث حروف ربط وجود دارد، به کار بردن بیش از یک حرف ربط در جمله می باشد. مانند مثال زیر:

When I saw her then it rained. (incorrect)

I saw her then it rained. (correct )

 او را دیدم، پس از آن باران آمد.

  • بعضی از افراد به اشتباه جمله واره وابسته و مستقل را از هم جدا می کنند. زمانی این اشتباه پیش می آید که جمله با حرف ربط آغاز شده باشد.  مانند:

Because I liked her. (incorrect)

Because I liked her, I bought her an ice-cream cone. (correct)

چون او را دوست داشتم، برایش بستنی قیفی خریدم.

  • مورد دیگر استفاده نادرست از ضمایر موصولی است. برای متصل کردن دو جمله واره می توانیم از ضمایر موصولی استفاده کنیم. یکی از این ضمایر that ست که به مفعول یا فاعلی که از آمده اشاره دارد. بنابراین اگر در جمله فاعل یا مفعول داشته باشیم نباید از آن استفاده کنیم. بیشتر that  به جای whom یا which می آید نه به جای where و when. مانند:

He wants to know that I live. (incorrect)

He wants to know where I live. (correct)

او می خواست بداند من کجا زندگی می کنم.

برای کسب اطلاعات بیشتر و کامل تردر این باره می توانید به سایت دکتر منوچهرزاده مراجعه فرمایید.

درباره نویسنــده
نظرات کاربـــران
فاقد دیدگاه
دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.
ثبت دیدگاه

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن