15 دوره های یافت شده
0 دانشجو

دوره مکالمات تلفنی – (Telephone Speaking Course)

10 روز
0 درس ها
همه مراحل
0 دانشجو

دوره مکالمه به زبان 504 – (Conversational 504)

10 روز
0 درس ها
همه مراحل
0 دانشجو

دوره مکالمه در سفر – (Travel English)

10 روز
0 درس ها
همه مراحل
0 دانشجو

دوره پازل لیسنینگ – (Listening Puzzle Pieces for IELTS)

10 روز
0 درس ها
همه مراحل