درخواست مشاوره رایگان و دریافت نمونه فایل‌های کلاس

| به مناسبت فصل تابستان

جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

خواندن این مطلب

7 دقیقه

زمان میبرد!

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی

کلمات پرسشی در زبان انگلیسی را با حروفh  w شروع می شوند یا از این دو حروف در آن کلمه استفاده شده است. در زبان انگلیسی ساخت سوال ها به دو صورت انجام می گیرد و همین تنوع باعث ایجاد سوال در ذهن کسانی میشود که میخواهند زبان انگلیسی را فرا بگیرند از سویی ساختار سوال پرسیدن در زبان انگلیسی در هر دو شیوه متفاوت می باشد و نیازمند دقت می باشند. بسیاری از کلمات انگلیسی هستند که استفاده از آنها با توجه به معنی و شیوه خاص استفاده از آن ممکن است دشوار به نظر برسد.

ساختار سوال در انگلیسی

در زبان انگلیسی دو نوع سوال وجود دارد که هر یک از آنها ساختار مخصوص به خود را دارا می باشند و به همین منظور شیوه پاسخگویی به این سوالات نیز متفاوت است و پاسخ هر سوال به کلماتی بستگی دارد که سوال را شروع میکنند. آسان ترین نوع سوال ها در زبان انگلیسی سوال های هستند که با استفاده از فعل های کمکی و تنها با تغییر جای کلمات ساخته می شوند به عبارت دیگر برای ساخت این نوع سوال ها نیاز نیست که کلمه پرسشی به کار برده شود و تنها با تغییر در چیدمان جمله این جملات پرسشی ساخته می شوند.

مثال: من نوجوان هستم I am a teenager / are you a teenager?

نخستین تغییری که با فعل کمکی در ساختار جمله رخ می دهد تغییر جایگاه فاعل و فعل است از آنجا که فاعل جمله i می باشد در حالت سوالی به you تبدیل می شود. در زمان گذشته با توجه به اینکه فعل جمله از گروه فعل های to be است و یا فعل های اصلی در آن به کار برده شده باید در مورد استفاده از فعل کمکی در سوال کمی دقت کنیم و اگر فعل جمله از فعل های to be باشد جابجایی فعل و فاعل کافی خواهد بود و در غیر این صورت باید از فعل کمکی استفاده کنیم. سوالاتی که با فعل های کمکی شروع میشوند به پاسخ های کوتاه نیازمند هستند که در ابتدا جواب بله یا خیر به سوال ها داده می شود و بعد از پاسخ کوتاه می توان از پاسخ های بلند نیز استفاده کرد.  Is he at home? Yes he is

سوالاتی که با کلمات پرسشی شروع می شوند

اینگونه از سوالها چه از نظر ساختار جمله و چه از نظر پاسخی که می‌توان به آنها داد پیچیده هستند. این سوال ها با کلمات پرسشی شروع می شود و ساختار متفاوتی در مقایسه با سوال های قبل دارند. در بیشتر موارد کلمات پرسشی در زبان انگلیسی یا با حروف w h شروع می شوند و یا از این دو حرف در آن کلمه استفاده شده است. بعد از کلمات پرسشی در زبان انگلیسی در بعضی از موارد نیاز به فعل کمکی خواهد بود که بسته به زمان جمله پرسشی تعیین می شود.

مثل: نام تو چیست؟ اسم من جک است‌         what’s your name? My name is jack

در بعضی از مواقع سوالاتی که با کلمات پرسشی در زبان انگلیسی شروع می شوند نیازی به غیر از بله و خیر دارند و هدف از به کاربردن کلمات پرسشی کسب اطلاعات بیش از تایید یا رد است. کلمات پرسشی در زبان انگلیسی  از صدای خاصی برخوردار هستند. علاوه بر اینکه برای هر سوال در زبان انگلیسی کلمه مناسب به آن موضوع وجود دارد اما می‌توان با استفاده از برخی کلمات پرسشی کلمات پرسشی جدید و متناسب با سوال درست کرد. برای جلوگیری از سردرگمی در زبان کلمات پرسشی را میتوان با توجه به معنی آن ها به چند گروه تقسیم کرد. این کلمات ممکن است افراد، اشیا، مقدار، تعداد، زمان و دلیل و چگونگی انجام کار را مورد سوال قرار دهند.

فراوانی واژه های پرسشی در انگلیسی باعث شده برخی از کلمات ساختار مخصوص به خود را داشته باشند اما می‌توان گفت که اکثر کلمات پرسشی در زبان انگلیسی ساختار مشترکی دارند. در زبان انگلیسی بعد از کلمه پرسشی از فعل کمکی استفاده میشود که هماهنگ با فاعل جمله میباشد و زمان جمله پرسشی را نشان می دهد. پس فاعل در نهایت فعل اصلی جمله به شکل ساده در جمله پرسشی قرار می گیرد هرچند که بعضی از کلمات پرسشی از این قاعده پیروی نمی کنند ولی در اکثر موارد می توان از این قاعده استفاده کرد.

کلمات پرسشی مربوط به افراد

این کلمات پرسشی در زبان انگلیسی شامل who, whom, whose می باشد که برای سوال کردن در مورد افراد از آنها استفاده می شود اما هر یک از آنها مربوط به کلمه با جایگاه و معنی خاص در جمله می باشند. Who از این کلمه پرسشی برای سوال کردن فاعل یا مفعول جمله استفاده می‌شود هرچند که برای سوال در مورد مفعول جمله می توان از کلمه پرسشی whom نیز استفاده کرد. کلمه پرسشی who با ساختاری مخصوص به خود همان معنی را به مخاطب انتقال میدهد. برای سوال درباره فاعل جمله به خاطر اینکه فاعل جمله ناشناخته است استفاده از فعل کمکی جایز نمی باشد و در صورت نبودن فاعل و فعل کمکی نمی توان از این ساختار متداول برای ساخت سوال با کلمات پرسشی در انگلیسی استفاده کرد و به ساختاری احتیاج خواهد بود که بدون وجود داشتن فاعل مفهوم را بتواند منتقل کند و در بعضی موارد می توان در نبود فاعل با استفاده از فعل اصلی و مفعول جمله پرسش را درست کرد. مانند: چه کسی من را صدا زد who called me؟

هنگامی که فعل جمله در انگلیسی متعددی می باشد مفعول مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صورت متعدی بودن فعل بدون مفعول هم می توان جمله پرسشی درست کرد مانند: چه کسی صحبت می کند؟ who is speaking  در جملات متعدی علاوه بر فاعل که کننده کار می باشد فرد دیگری نیز وجود دارد که مفعول جمله و دریافت کننده کار می باشد و برای ساخت سوال درباره مفعول، فاعل در جمله هست و اجزای ساخت سوال طبق ساختار مشترک وجود دارد. کلمه پرسشی whom از دیگر کلماتی برای سوالی کردن در مورد افراد به کار میرود کلمه  whom  میباشد و این کلمه برای سوال کردن در مورد مفعول است و برای ساخت پرسش با کلمه whom تنها باید از فرمول مشترک برای ساخت جملات پرسشی استفاده کرد.

کلمه پرسشی whose

این کلمه پرسشی نیز برای ساخت سوال درباره افراد به کار میرود. از این کلمه برای سوال درباره مالکیت استفاده می شود و در پاسخ به سوال باید از صفات یا ضمایر ملکی استفاده شود. ساخت سوال با کلمه پرسشی whose مانند ساخت سوال درباره فاعل از فرم مشترک تبعیت نمی کند به خاطر همین باید برای ساخت سوالات فرمولی استفاده شود که نیاز به مالک نداشته باشد. در مواردی که در جمله فاعل و مالک یک نفر باشند می توان برای سوالی کردن جمله فاعل را از جمله حذف کرد.

کلمات پرسشی در مورد زمان

این مجموعه از کلمات مربوط به زمان هستند و در مورد زمان سوال می‌کنند از این کلمه در مورد زمان انجام کار استفاده میشود. در مورد زمان و مدتی که کاری به طول انجامیده است یا دفعات تکرار آن اشاره نمی کند. هر چند با این کلمه می‌توان درباره ساعت انجام کاری یا اتفاقی سوال کرد و در بیشتر موارد از این کلمه برای پرسش در مورد زمان، ماه، سال یا اوقات روز میتوان استفاده کرد. شما میتوانید برای آموزش زبان انگلیسی و آموزش صحیح ساختار زمان در انگلیسی به سایت دکتر منوچهر زاده مراجعه کنید.

کلمه پرسشی درباره مقدار و تعداد

اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش دو مبحث در این موضوع هستند. اسامی قابل شمارش که می توان اعداد را نیز به آنها نسبت داد و قابل شمارش هستند مانند کلمه درخت و کلمات غیر قابل شمارش مانند شکر که نمی‌توان آن را در قالب اعداد جای داد و قابل شمرده شدن نیستند. برای ساخت سوال درباره کلمات قابل شمارش و غیرقابل شمارش در انگلیسی باید از دو کلمه how many  برای شمارش و کلمه how much  برای اسامی غیر قابل شمارش استفاده کرد. کلمات شمارشی که قابل جمع بسته شدن هستند باید از یک اسم جمع بعد از این کلمات استفاده کرد و در ادامه از فعل کمکی مناسب کمک گرفت. اسامی غیر قابل شمارش قابلیت جمع بسته شدن را ندارند به همین منظور اسم بعد از کلمه باید حتماً مفرد به کار برده شود و در ادامه باید از فعل کمکی و فاعل استفاده کرد تا جمله سوالی شکل بگیرد.

 کلمات پرسشی درباره مکان

برای سوال در مورد مکان در انگلیسی از دو کلمه how for, whereمی توان استفاده کرد. کلمه پرسشی where درباره مکان مشخص و مساحت سوال می کند و کلمه پرسشیhow for  در مورد مسافت نقطه‌ای خاص سوال می کند در پاسخ به این عبارت باید از چیزی که مسافت را نشان می دهد مثل کیلومتر استفاده کرد.

کلمات پرسشی مربوط به اشیا

برای این موضوع از ۳ کلمه پرسشی میتوان استفاده کرد. کاربرد اصلی کلمه پرسشی what سوال درباره فاعل یا مفعول جمله می باشد و در مورد سوال درباره افراد در جایگاه فاعل و مفعول است. در جملاتی که فاعل آنها انسان نیست میتوان از  what استفاده کرد و بعد از آن از فعل کمکی هم استفاده نمی شود. برای سوال در مورد مفعول با کلمه پرسشی بعد از آن از فعل کمکی هماهنگ با فاعل جمله استفاده می شود. کلمه پرسشی what color برای سوال در مورد رنگ اشیا می توان از آن استفاده کرد از این کلمه پرسشی میتوان در مورد رنگ شی که در حالت صفت و موصوفی یا متمم فاعلی واقع شده سوال کرد و استفاده از آن در دو حالت امکان پذیر می باشد و کلمه پرسشی wich برای انتخاب از بین مجموعه ای از اشیا می توان استفاده کرد و به معنی کدام می باشد و بعد از آن باید واژه با نقش دستوری اسم به کار برده شود. برای سوال با کلمه به فعل کمکی و بعد فاعل و در آخر به فعل جمله نیاز خواهد بود.

درباره نویسنــده
نظرات کاربـــران
فاقد دیدگاه
دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.
ثبت دیدگاه

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن