درخواست مشاوره رایگان و دریافت نمونه فایل‌های کلاس

| به مناسبت فصل تابستان

جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

حروف صدادار در زبان انگلیسی

خواندن این مطلب

7 دقیقه

زمان میبرد!

حروف صدادار در زبان انگلیسی

حروف صدادار در زبان انگلیسی یا همان حروف vowel در انگلیسی شامل 5 حرف می باشد. شناختن حروف صدادار در زبان انگلیسی با این که موضوع ساده ای است، اما در آموزش و یادگیری این زبان از موضوعات بسیار مهم و پر اهمیت محسوب می شود، مخصوصا در درک تلفظ صحیح واژگان و همچنین در بحث های آموزش گرامر زبان انگلیسی اهمیت ویژه ای دارد. در اینجا ما به معرفی  این حروف صدا دار و نحوه تلفظ و کاربرد آنها می پردازیم. حروف صدا دار با حروف بی صدا تفاوت هایی دارند. حروف صدا دار در واقع در گلو تولید می شوند و  اندام های دیگر در هنگام تلفظ این حروف درگیر نمی شوند اما برای حروف بی صدا اوضاع متفاوت است و علاوه بر گلو اندام های دیگر مانند لب، زبان و دندان نیز در هنگام تلفظ درگیر می شوند.

انواع حروف صدا دار

به طور کلی در یادگیری زبان انگلیسی حروف الفبا در سه دسته قرار خواهند گرفت:  حروف صدا دار، حروف بی صدا و حروف نیمه صدا دار. حروف الفبای انگلیسی که در مجموع شامل 26 حرف می باشند در واقع شامل 5 حرف صدا دار یا vowel و 21 حرف بی صدا یا consonant می باشند.  البته حرف هایی مانند W و Y نیز وجود دارند که گرچه در حالت کلی جزو حروف بی صدا هستند اما در برخی موارد نیز می توانند به عنوان حروف صدادار در زبان انگلیسی  شناخته شوند. حروف صدا دار در واقع موجب تلفظ کلمات می شوند و در شمارش و شناسایی هجا ها به ما کمک می کنند. حروف صدار شامل 5 حرف A, E, I, O و U می باشد و باقی حروف بی صدا هستند.

حرف A:

حرف a با توجه به جایگاه اش در کلمه و همچنین نحوه قرار گیری اش در کنار حروف دیگر به سه صورت زیر تلفظ می گردد:

 • صدای کوتاه /a/ : این صدا در وقت هایی که یک حرف صدا دار میان دو حرف بی صدا یا به اصطلاح مدرسان زبان، در بین صدا دار های بسته از دو طرف، قرار گرفته باشد به صورت صدای کوتاه ” ــَ ”   تلفظ می شود. مانند:

Cat,  bad, at, dad, can

 • صدای بلند / ɔ /: این صدا در کلماتی که با یک حرف بی صدا و یا صدا دار سایلنت به پایان می رسند و یا در کلمه های تک بخشی و در کلمه هایی که حرف r بعد از a قرار بگیرد، وجود دارد و صدایی شبیه صدای ” آ ” بلند دارد. مانند:

Walk, arm, wasp, black, farm, car

 • صدای / eI / : این صدا صدایی شبیه ” ــِ ی ” در زبان فارسی است و زمانی حرف به صورت ” ــِ ی” تلفظ می شود که بین دو حرف بی صدا قرار گرفته باشد. مانند:

Case, name, flavor, ate,

حرف E:

حرف E نیزهمانند حرف A با توجه به جایگاهش در کلمه، به سه حالت مختلف تلفظ می گردد که به صورت زیر می باشد:

 • صدای بلند / i: / : این صدا که شبیه صدای ” ای ” کشیده در زبان فارسی می باشد نشان دهنده ی صدای ” ای ” بلند است. مانند:

Feet, sea, to be, English

 • صدای کوتاه / e / : این فونتیک، یک نوع مصوت کوتاه e است و بیشتر در کلمات یک هجایی دیده می شود و به صورت ” ــِ “کوتاه خوانده می شود و تقریبا معادل کسره در زبان فارسی می باشد. مانند:

Desk, red, head, them, bed

 • صدای / ə: / یا Schwa : این صدا یک صدای رایج و پر کاربرد در زبان انگلیسی است و در بیشتر کلمات وجود دارد که به Schwa یا صدای خنثی نیز شهرت دارد و بیشتر اوقات در بخش پایانی کلمات یافت می شود. تلفظ این صدا برای غیر انگلیسی زبان ها، حتی برای استاد زبان انگلیسی نیز دشوار است. البته این صدا می تواند در کلماتی که حرف صدا دار بین دو حرف بی صدا قرار گرفته نیز تلفظ شود و در واقع صدایی ما بین صدای e کوتاه و صدای o کوتاه را دارد. مانند:

Mother, father

حرف I:

برای حرف i برخلاف حروف E و A چهار نوع تلفظ وجود دارد که به صورت زیر است:

 • صدای / ai  / : این صدا معادل صدای ” آی ” در زبان فارسی است و به صورت “آی ” کشیده تلفظ می شود. این صدا بیشتر در کلماتی که حرف i در یک بخش با حروف gh, nd, ld, gn همراه شود وجود دارد. مانند:

mild, fight, mine, right

 • صدای / i/ : این مصوت کوتاه که معادل صدای “ای” کوتاه در زبان فارسی است زمانی استفاده می شود که حرف i میان دو حرف بی صدا قرار گرفته باشد. مانند:

In, hit, minute

 • صدای /ə:/  یا شوا: این صدا که در بالا درباره آن توضیحات کاملی را ارائه کردیم، در واقع در بخش هایی که حرف  i بین دو حرف بی صدا قرار گیرد شنیده خواهد شد. مانند:

President, experiment

 • صدای /aiə/  : هنگامی که حرف i  پیش از حرف r در انتهای کلمات بیاید صدای مانند ” آیِ” را ایجاد می کند. مانند:

Fire, hire

حرف O:

این حرف نیز مانند حرف i دارای 4 نوع تلفظ می باشد که به صورت زیر است:

 • صدای /ɒ/  : صدای ” آ” کوتاه را دارد. مانند:

On, off

 • صدای بلند /ɔ:/ : در کلماتی که بلافاصله پس از حرف o حرف r می آید به صورت صدای ” ــُ” بلند تلفظ می شود. مانند:

mote, lord, north

 • صدای /ə:/ یا شوا: حرف o نیز گاهی اوقات صدای شوا دارد. در کلماتی که پیش از حرف o، حرف w  و یا پس از آن حرف r آمده باشد صدای “ــُ” کشیده می دهد. مانند:

world, word,

 • صدای /ʌ/ : این صدا معادل صدای ” آ ” کشیده در زبان فارسی است. زمانی این صدا را می دهد که قبل از آن در کلمه حرف w یا  c آمده باشد و بعد از آن حرف n  آمده باشد. مانند:

money, month, monk

 حرف U:

این حرف نیز می تواند 4 نوع تلفظ متفاوت داشته باشد که به این چهار نوع به صورت زیر می باشد:

 • صدای /u:/ : این صدا که صدای ” ــُ “بلند است، در دو حالت شنیده می شود؛ یا زمانی که بین دو حرف بی صدا بیاید و یا زمانی که قبل از آن حرف l یا r آمده باشد. مانند:

Spruce, flu, rude

 • صدای بلند / u/ : این صدا که به شکل ” او” کوتاه تلفظ می شود، هنگامی شنیده می شود که در یک بخش از کلمه پس از حرف u، حرف l یا ll بیاید. مانند: pull
 •  صدای /ʌ/  : این صدا به شکل ” آ ” تلفظ می شود و مانند a می باشد. مانند:

Up, cut, luck

صدای /ju:/  یا / ju / : این صدا زمانی وجود دارد که حرف u در یک بخش باز و بی صدا بیاید. مانند:

Volume, revenue

*نکته: قوانینی که اینجا در رابطه با تلفظ کلمه ها مطرح کردیم در واقع قوانینی کلی و اصلی می باشند و ممکن است شما کلماتی را با این سبک و سیاق ها ببینید اما تلفظ متفاوتی داشته باشند.

حروف صدا دار مرکب در انگلیسی

در زبان انگلیسی علاوه بر حروف صدا دار ما ترکیب های صدا دار را نیز داریم که در واقع صدای بلند تری هم ایجاد می کنند و در پایین به معرفی آن ها می پردازیم.

” OU “

 • صدای / au / : این صدا تلفظ رایج  و پرکاربرد این ترکیب می باشد مانند: ground, sound
 • صدای /ʌ/ یا / u: / : در وقت هایی که یک حرف بی صدا به دنبال آن بیاید. مانند: cousi

البته در وقت هایی که در کلمه ترکیب ous درست شود با صدای /əs/ تلفظ می شود.

” OA “

 • تلفظ این ترکیب به صورت / ou / شنیده می شود. مانند: boat, coat

” EA “

 • این ترکیب معمولا به صورت صدای ” ای ” بلند تلفظ می شود. مانند: team, cream

” OO “

این ترکیب در واقع ترکیب دو صوت است و صدای /ʊə/ می دهد. البته بجز کلمات door, floor که صدای /ɔ:/  و همچنین کلمات flood, bloody که صدای  /ʌ/می دهند. مانند: cool, fool, moon

حروف تعریف a و an

همیشه یکی از مشکلات رایج نوآموزان زبان در نحوه استفاده از حروف تعریف a  و an بوده است. اینکه کدام یک از این دو حرف را به کار ببریم به کلمه بعد آن ها بستگی دارد. اگر حرف اول کلمه بعدی صدا دار باشد از an و اگر بی صدا باشد از a استفاده می کنیم. مانند:

an apple, a cat, an hour, a car

باید بدانید که  در استفاده از این حروف، تلفظ کلمات برای ما مهم است نه شکل و شیوه نوشتاری آن ها. مانند کلمه hour که به صورت an hour می باشد.

جمع بندی

تشخیص و شناسایی حروف صدادار در زبان انگلیسی  در تلفظ صحیح کلمات به ما کمک می کند. همچنین تشخیص این حروف در کلمات کارنسبتا  آسانی است اما شما با شناختن این حروف متوجه خواهید شد که آنگونه که انتظار دارید تلفظ نمی شوند و  هر حرف ممکن است آواهای متفاوتی داشته باشد که شناخت و شیوه تلفظ صحیح این کلمات به تمرین زیادی نیاز دارد.

درباره نویسنــده
نظرات کاربـــران
1 دیدگاه ثبت شده
زهرا هاشمی
مهمان
سلام ممنونم از دوره خوبتون خیلی راضیم همچنین از مشاوره ها و پشتیبانی عالی فقط اگر صدای جلسات ایزوله تر بود خیلی عالی میشد. خداقوت
ثبت دیدگاه

با ثبت شماره تماس خود، از مشاوره ویژه رایگان و تخفیف عالی ما بهره مند شوید