درخواست مشاوره رایگان و دریافت نمونه فایل‌های کلاس

| به مناسبت فصل تابستان

جستجو پیشرفته محصولات
0
سبد خرید خالی است.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.
ورود | ثبت نام
با ورود و یا ثبت نام در آموزشگاه زبان دکتر منوچهرزاده شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های سایت ما و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید.

ضمایر انعکاسی چیست؟

خواندن این مطلب

9 دقیقه

زمان میبرد!

ضمایر انعکاسی چیست؟

ضمایر انعکاسی یا (یاreflexive pronoun) ضمایری هستند که به self  یا selves-  ختم می شوند و زمانی به کارمی روند که فاعل و مفعول جمله یکی باشند که در این صورت جانشین مفعول می شوند. یا ضمایر انعکاسی نوعی ضمیر هستند که برای اشاره به موضوع جمله یا جمله ای که در آن استفاده می شود استفاده می شود. آنها با افزودن -self یا -selves به شکل پایه یک ضمیر شخصی (مانند “خودم”، “خودت”، “خودش”، “خود”، “خود”، “خودمان”، “خودت”، “خودشان” شکل می‌گیرند. “). برای مثال در جمله “من به خودم باور دارم.” کلمه “خودم” یک ضمیر انعکاسی است. در انگلیسی کلمه reflexive  به معنی “منعکس شدن” می باشد و به همین خاطر این ضمایر را reflexive pronouns  می گویند چون به فاعل جمله اشاره دارند.این ضمیر می تواند نقش مفعول مستقیم و غیر مستقیم را در جمله داشته باشند. در ادامه مقاله بهترین روش یادگیری زبان انگلیسی در خصوص ضمایر انعکاسی را برای شما زبان آموزان ارائه می دهیم.

نکاتی که باید دانست

این نکات عبارت اند از:

 1. انواع ضمایر انعکاسی
 2. کاربرد ضمایر انعکاسی
 3. چه زمانی باید از ضمایر انعکاسی استفاده کرد
 4. نکات مربوط به ضمایر انعکاسی
 5. به عنوان مفعول
 6. به عنوان مفعول مستقیم و غیرمستقیم
 7. جایگاه آنها در جمله
 8. منظور از ضمایر تاکییدی چیست؟
 9. کاربرد ضمایر تاکییدی

انواع ضمایر انعکاسی

ضمایر انعکاسی نیز مانند دیگر ضمایر انگلیسی، انواع متعددی دارند. ضمایر انعکاسی در انگلیسی به دو دسته «مفرد»Singular  و «جمع»plural  تقسیم می ‌شوند. در جدول زیر، انواع ضمایر در انگلیسی را در کنار ضمایر فاعلی مشاهده می‌کنید.

ضمایر انعکاسی (Reflexive pronouns) ضمایر فاعلی (subject pronouns)
Myself I
yourself YOU
himself He
herself She
itself It
ourselves We
Yourselves You
themselves They

که در این جدول Ourselves, yourselves, themselves جمع (plural) و Myself, yourself, himself, herself, itself مفرد (Singular) هستند.

کاربرد ضمایر انعکاسی

زمانی که فاعل و مفعول جمله یکی باشن، به جای مفعول از یک ضمیر انعکاسی استفاده می کنیم. در این موقعیت ضمیر انعکاسی می تونه در نقش مفعول مستقیم، مفعول غیر مستقیم و مفعول یک حرف اضافه قرار بگیره. برای یادگیری زبان بهتر در این مورد به مثال های زیر دقت کنین:

I looked at myself in the mirror.

من در آینه به خودم نگاه کردم.

Would you like to pour yourself a drink?

می خوای برای خودت یک نوشیدنی بریزی؟

She kept telling herself that nothing was wrong.

او مدام به خودش می گفت که هیچ مشکلی نیست.

They went to get themselves something to eat.

آن ها رفتن تا برای خودشون یک خوردنی بگیرن.

چه زمانی باید از ضمایر انعکاسی استفاده کرد

ضمایر انعکاسی برای مشخص کردن این مساله است که فاعل کاری را توسط یا برای خودش انجام می ‌دهد. در حقیقت فاعل به جای این که بر شخصی یا چیز دیگری اثر بگذارد مستقیم یا غیرمستقیم خودش را هدف می ‌گیرد. ضمایر انعکاسی در انگلیسی هنگامی که فاعل سوم شخص جمع است به خوبی اهمیت خود را نشان می‌دهند. به دو جمله زیر دقت بکنید:

They amused them.

They amused themselves.

در جمله اول شما نمی ‌توانید تشخیص بدهید که ضمیر  Themبه سایر افراد اشاره دارد یا به همان فاعل جمله  They برمی‌ گردد. در جمله دوم شما درک بهتری از جمله دارید زیرا شما به کمک Themselves می ‌دانید که فاعل و مفعول در این جمله یکی است. شما می‌ توانید از این ضمایر همراه کلمه  Byاستفاده بکنید. این نوع استفاده برای اشاره به این موضوع است که این عمل بدون کمک دیگری صورت گرفته است.

نکات مربوط به ضمایر انعکاسی

 • همراه با حرف اضافه By

برای اینکه نشون بدیم کسی به تنهایی یا بدون کمک دیگران کاری رو انجام داده از ضمایر انعکاسی همراه با حرف اضافه by استفاده میکنیم. به عنوان مثال:

Farid lived by himself in an enormous house.

فرید به تنهایی در یک خونه بسیار بزرگ زندگی می کرد.

Neda walked home by herself.

ندا به تنهایی به خونه رفت.

I prepared the whole meal by myself.

تمام غذا رو خودم به تنهایی آماده کردم.

 • همراه با حروف اضافه مکان

همراه با حروف اضافه مکان از ضمایر انعکاسی استفاده نمیکنیم. به عنوان مثال:

He had a suitcase beside him. (صحیح)

He had a suitcase beside himself. (اشتباه)

او یک چمدان در کنارش داشت.

 • همراه با حرف اضافه With

بعد از حرف اضافه with به معنای “همراه با” از ضمایر انعکاسی استفاده نمی کنیم. مثال:

She had a few boxes with her. (صحیح)

She had a few boxes with herself. (اشتباه)

او چند جعبه همراه با خود داشت.

ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول

یکی از نشانه ‌های انعکاسی، انتهای کلمه است. آن‌ ها با توجه به اسم یا ضمیری که در جمله به آن اشاره دارند، همواره به self- یا selves-  ختم می‌ شوند. بیشتر استاد زبان انگلیسی ها، یکی دیگر از نشانه‌ های ضمایر انعکاسی را می گویند که به این شکل است به عنوان مفعول جمله به کار می ‌روند. به عبارت دیگر، همواره بعد از فعل می ‌‌‌آیند. به مثال ‌های زیر دقت کنید تا با کاربرد آن‌ ها به عنوان مفعول در جمله آشنا شوید.

I taught myself to play the guitar.

من خودم نواختن گیتار را یاد گرفتم.

You know yourself better than anyone else.

تو خودت را بهتر از هر کس دیگری می شناسی.

در مثال اول، I فاعل، taught  فعل و myself ضمیر انعکاسی است که به ضمیرI  برمی‌ گردد. Myself مفعول جمله است و به فعل taught پاسخ می‌ دهد.

در مثال دوم، you  فاعل، know  فعل و yourself  ضمیر انعکاسی است که به ضمیر فاعلی you برمی‌ گردد. Yourself نیز مفعول است و در پاسخ به فعل know به کار رفته است.

ضمایر انعکاسی به عنوان مفعول مستقیم و غیرمستقیم

ضمایر انعکاسی هم می ‌توانند به عنوان مفعول مستقیم (Direct Object) و هم مفعول غیر مستقیم   (Indirect Object)  به کار بروند. اگر ضمیر انعکاسی در نقش مفعول مستقیم ظاهر شود، با فاعل یکی است و برای آن از فعل متعدی (Transitive verb) استفاده می ‌شود. به دو مثال زیر دقت کنید:

I cut myself when I was chopping the onions.

وقتی داشتم پیاز ها را خرد می کردم، دستم را بریدم.

We have been preparing ourselves for flu season.

ما خودمان را برای فصل آنفولانزا آماده کرده ایم.

وقتی به عنوان مفعول غیر مستقیم به کار می‌ روند، در واقع نشان می‌ دهند که چرا یا برای چه کسی عملی صورت می ‌گیرد، مانند مثال‌های زیر:

I bought myself a new car.

من برای خودم ماشین جدیدی خریدم.

We will brought ourselves something to sit on.

ما برای خودمان چیزی می آوریم که روی آن بنشینیم.

جایگاه ضمایر انعکاسی در جمله

ضمایر انعکاسی اگر برای تاکید بر روی فاعل به کار روند بعد از فاعل یا در آخر می آیند. ضمایر انعکاسی اگر برای تاکید بر روی مفعول به کار روند بعد از مفعول می آیند. چند نکته بسیار مهم درباره ی ضمایر انعکاسی:

 • اگر بعد از فعل ضمیر انعکاسی بیاید از حرف اضافه استفاده نمی شود. به مثال زیر توجه کنید:

I cared myself

من از خودم مراقبت کردم.

 • اگر در جمله مفعول داشته باشیم و ضمیر انعکاسی بعد از ان بیاید از حروف اضافه استفاده می کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

She will buy a piano for herself

او برای خودش یک پیانو خواهد خرید.

 • اگر ضمیرتاکیدی بعد از مفعول جمله بیاید بدون حرف اضافه بکار می رود. به مثال زیر توجه کنید:

Ali shot the ball himself.

علی خودش توپ را شوت کرد.

 • اگر حرف اضافه with در جمله بیاید از ضمایر مفعولی باید استفاده کنیم نه از ضمایر تاکیدی/ انعکاسی. به مثال زیر توجه کنید.

Ali came with me.

علی با من آمد. این ضمایر کاربرد دیگری هم دارند. گاهی برای تاکید بر روی این موضوع که یک نفر به تنهایی کاری را انجام داده نیز از ضمیر انعکاسی استفاده می شود و اگر بخواهیم بر تنهایی انجام دادن کاری تاکید کنیم کافیست قبل از ضمیر انعکاسی از حرف اضافه by استفاده کنیم.

منظور از ضمایر تاکییدی چیست؟

ضمایر تاکیدی همون ضمایر هستن که از اون ها برای تاکید بر روی انجام دهنده کار (فاعل) یا گیرنده عمل (مفعول) استفاده می کنیم. پس ضمایر انعکاسی و ضمایر تاکیدی از نظر ظاهری هیچ تفاوتی با هم ندارن.

کاربرد ضمایر تاکییدی

در صورتی که قصد داشته باشیم روی فاعل جمله تاکید کنیم، بلافاصله بعد از فاعل جمله و یا در انتهای جمله از یک ضمیر تاکیدی استفاده می کنیم. اگر تاکید ما روی مفعول باشه، بلافاصله بعد از مفعول جمله یک ضمیر تاکیدی قرار میدیم. مثال های زیر رو مشاهده کنین:

I baked the bread myself = I myself baked the bread.

من خودم نون رو پختم. (تاکید روی فاعل)

She mended the car herself = She herself mended the car.

او خودش ماشین رو تعمیر کرد. (تاکید روی فاعل)

We talked to the manager herself.

ما با خود مدیر صحبت کردیم. (تاکید روی مفعول)

نکته:

بسیاری از منابع آموزشی بین ضمایر انعکاسی و ضمایر تاکیدی فرقی قائل نمی شن و اعتقاد دارن که موضوع تاکید کردن یکی از کاربردهای متفاوت ضمایر انعکاسی هست. هرچند در صورتی که ضمایر تاکیدی رو از جمله حذف کنیم تغییری در معنی اون ایجاد نمیشه، ولی اگر ضمیر انعکاسی رو از جمله حذف کنیم معنی جمله تغییر پیدا میکنه. به عنوان مثال 1 مورد از جملات بالا رو بدون استفاده از ضمیر تاکیدی مرور میکنیم:

She mended the car.

او ماشین رو تعمیر کرد.

سخن آخر

ضمایر انعکاسی مستقیما با فاعل و مفعول سر و کار دارد و ضمایر انعکاسی با فاعل جمله مطابقت دارند و ما در این مقاله این مباحث را همراه با مثال به شما توضیح دادیم. اگر به طور خودآموز زبان در حال یادگیری هستید بهتر است با تمرین و تکرار مکرر آن را یاد بگیرید.

درباره نویسنــده
نظرات کاربـــران
فاقد دیدگاه
دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است. اولین دیدگاه را شما بنویسید.
ثبت دیدگاه

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن

یـک جلسه مشـاوره رایـگان

دریـافت نمونـه فایـل‌های کلاس

لطفا شماره همراه خود را در کادر زیر وارد کنید

مشـاوریـن مــا در سـریع تـریــن زمــان بــا شمـا تـماس میـگیـرن